Żywność ekologiczna

Świadomi postępującego zanieczyszczenia środowiska naturalnego, zaczynamy patrzeć w przyszłość stosując mniej inwazyjne w środowisko technologie produkcji żywności. Środki ochrony roślin oraz nawozy sztuczne pozwalają  z niewielkiego areału uzyskać jak największe plony i jak najtaniej produkować żywność. Niestety przeprowadzone badania pokazują, że stosowanie nawozów sztucznych i środków ochrony roślin istotnie wpływa na życie i zdrowie ludzi. Prowadzi to do zmniejszenia urodzajności gleby, a w konsekwencji do produkcji żywności „naszpikowanej” środkami chemicznymi.

Dlatego tak popularne stało się rolnictwo ekologiczne, które opiera się na naturalnej metodzie produkcji bez zastosowania sztucznych środków ochrony roślin, antybiotyków, hormonów i genetycznie modyfikowanych organizmów. To właśnie gleba jest czynnikiem, który podczas produkcji ekologicznej odgrywa najistotniejszą rolę. Stosowane przez rolników nawozy wyłącznie naturalne oraz naturalne środki ochrony roślin zmniejszają wymywanie składników pokarmowych z gleby, ograniczają jej erozję wietrzną i wodną oraz przyczyniają się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska naturalnego. To właśnie rolnictwo ekologiczne przyczynia się do zwiększenia „żywotności” gleby, roślin, zwierząt, a co za tym idzie również człowieka i ziemi. Kupując produkty BIO inwestujemy w środowisko oraz w siebie, gdyż rolnictwo ekologiczne opiera się na produkcji żywności pełnowartościowej i wysokiej jakości.

Żywność ekologiczna dostępna jest już w wielu sklepach. Różni się istotnie od żywności konwencjonalnej. Cechy żywności ekologicznej to m.in.:

  • do jej produkcji nie używa się chemicznych środków ochrony roślin i nawozów sztucznych, do nawożenia dopuszczalne są  wyłącznie nawozy zielone, kompost, obornik, minerały dostępne w przyrodzie;
  • w gospodarstwach ekologicznych zwierzęta żywione są przede wszystkim paszami z własnego, ekologicznego gospodarstwa lub zakupuje się pasze ekologiczne z dopuszczalną domieszką pasz konwencjonalnych;
  • ekologiczne artykuły spożywcze nie zawierają sztucznych barwników, środków zapachowych, smakowych, konserwujących.